مهارت در زمینه رعایت این ده حس برای شادی شخصی و موفقیت در یک رابطه ضروری است

اگر شما در هرکدام از این ابعاد مشکل دارید نیازی نیست که خود را انتقاد کنید اما می‌­توانید روی آن کار کنید.

۱) شناختن احساسات خاصی که حس می‌­کنید

برای مثال آیا شما می‌­دانید تفاوت بین حسادت و حسود چیست؟

یا در مورد تفاوت بین شرم و خجالت؟ آیا شما می‌­توانید زمانی که احساس اضطراب، خشم، و یا شرمنده گی می‌­کنید را تشخیص دهید؟  برخی از احساسات را بهترمی­توانید  نسبت به سایر احساسات شناسایی کنید. (بسیاری از مردم به سختی می‌­توانند زمانی که احساس شرم دارند را تشخیص دهند اما آسان‌تر می‌­توانند احساسی مثل اضطراب را شناسایی کنند.)

۲) شناسایی احساسات خاصی که دیگران حس می‌­کنند

به عنوان مثال شما زمانیکه همسرتان عصبانی هست فقط عنصر خشم را شناسایی می‌­کنید در حالیکه درواقع خشم و خجالت باهم هستند.

سعی کنید به احساسات دیگران برچسب درست بزنید نه فقط برچسب اینکه خلق و خویش بد است. اگر احساسات خاص دیگران را به درستی شناسایی کنید قادر خواهید بود واکنش­های موثرتری را نشان دهید و اگر از درک خود مطمئن نیستید از فرد بخواهید در درک احساسات به شما کمک کند.

۳) توانایی شروع و مداومت در دنبال کردن هدف حتی زمانیکه احساس اضطراب دارید

اگر شما می‌­توانید اضطراب را تحمل کنید کمتر احتمال دارد که از چیزهای جدید اجتناب کنید و بیشتر احتما دارد که چیز‌ها را برای بار دوم امتحان کنید و کمتر محتمل است که قبل از به اتمام رساندن موفقیت آمیز پروژه­‌هایتان آن‌ها را‌‌ رها کنید.

۴) قابلیت تحمل ناراحتی

می‌­توانید بطور واضح و مستقیم ارتباط برقرار کنید حتی زمانیکه برای انجامش احساس ناراحتی و بی‌دست و پا بودن می‌­کنید؟

به عنوان مثال زمانیکه برای برخی چیز‌ها نیاز به توضیح دارید چرا از خدمات استفاده نمی‌­کنید و یا از موقعیت اجتناب می‌­کنید؟

۵) توانایی داشتن مکالمات صمیمی بجای داشتن دیوارهای دفاعی، اجتناب یا فرار

برای مثال زمانیکه همسر شما درباره داشتن فرزند دیگری با شما صحبت می‌­کند و شما در آن شرایط قرار ندارید آیا تخت را ترک می‌­کنید؟ آیا موضوع بحث را به هر طریقی عوض می‌­کنید و یا اتاق را ترک می‌­کنید؟

۶) توانایی فرو نریختن زمانیکه کسی شما را تحت فشار قرار می‌­دهد

به عنوان مثال می‌­توانید زمینتان را نگه داید وقتی در حالت ترس یک فروشنده سعی دارد شما را تشویق به خرید و فروش کند؟

۷) توانایی برای تسکین احساسات خود

برای مثال آیا می‌­دانید چطور باید حال خودتان را بهتر کنید زمانیکه بعضی چیز‌ها غلط هستند یا اینکه چطور اشتباهات را درست کنید؟

۸) توانایی برای تسکین احساسات افراد دیگر

آیا این توانایی و اعتماد به نفس را دارید که دیگر افراد را، در زمان اضطراب آرام کنید؟

۹) آیا شما می‌­توانید صبر کنید؟

به عنوان مثال می‌­توانید تا فردا صبر کنید تا دسرتان آماده شود، در حالی که این بخشی از کارتان بوده است؟

۱۰) آیا می‌­دانید که چگونه احساسات مثبت خود را مدیریت کنید؟

به عنوان مثال شما فعالیت منظم برای برنامه‌های آینده‌تان را دارید؟

شاید این مطالب را هم بپسندید