انگیزه هایی برای آگاهانه خوردن

توجه آگاهی

شما بر روی انتخابهایی که هم اکنون آن ها را می سازید کنترل دارید.در گذشته نمانید و نگران آینده نباشید.از خودتان بپرسید چه کار میتوانم انجام دهم تا این لحظه را بهبود بخشم و با بیشترین توجه بتوانم عمل کنم.به خودتان تلنگری بزنید.

نتیجه در مقابل فرایند(به فرایند هدفتان فکر کنید نه نتیجه آن)

فقط بر این متمرکز شوید که چه کاری می توانید انجام دهید نه اینکه نگران نتیجه اهداف بلند مدتتان باشید.گوی سبقت را بربائید و آماده شوید برای تغییر کردن.

دگرگون کردن عادت ها(عادت هایتان را دگرگون سازید)

بر ساختن عادت های سالم جدید تمرکز کنید تا از عادت های کهنه خارج شوید{برای مثال اضافه کردن سبزیجات بیشتربه برنامه غذایی آسانتر از مجادله با خود برای نخوردن سیب زمینی است}.

انگیزه درونی(انگیزه درونی داشته باشید)

از بهترین پاراش ها و مشوق ها استفاده کنید.به جای توجه به استعداد هایی که می آیند و می روند به زمانیکه قدرت فکری درونی و روحیه بالایی دارید متمرکز شوید(احساس موفقیت داشتن،افتخار،آرام بودن،سرحال بودن)

اهدافتان را تجسم کنید

چشم هایتان را ببندید و تجسم خلاق داشته باشید.شبیه به چه چیز می بودید اگر که به شیوه ای که دوست داشتید غذا می خوردید.مغزتان را دوباره سیم کشی کنید(بسازید) تا دوباره در راه آنچه که از ابتدا می خواستید به آن برسید، قدم بردارید.

اهدافتان (نیاتتان) را بیان کنید.

این که قصدتان را برای اطرافیانتان اعلام کنید کمک می کند تا بیشتر عمل کنید  و موثرتر باشید.

با خودتان به همربانی صحبت کنید.

شروع به استفاده از کلمات نشاط بخش و مثبت کنید و از انتقاد های درونی بپرهیزید.از این عبارات استفاده کنید من می توانم،می خواهم…

پذیرای حمایت و پشتیبانی دیگران باشید

با دوستانتان باشید.ارتباط با دوستان فرصت ادامه مسیر را دوبرابر می کند.قدم بزنید و صحبت کنید.مطالبتان را به اشتراک بگذارید و مقایسه کنید.پذیرای بازخورد باشید.

ترس هایتان رابشناسید

شناسایی کنید که چه چیز شما را در مسیرتان ثابت قدم نگاه می دارد.بر روی حذف یا غلبه کردن بر موانع فیزیکی و احساسی تمرکز کنید(به طور مثال بر محیط آگاهانه و رها شدن از غذاهایی که برای شما اضافه وزن دارند تمر کز کنید).

حالا به سودمندی ها توجه کنید

از خودتان بپرسید حالا که تصمیم به انتخاب زندگی سالمتر دارم چه چیز به دست آورده ام(از سرزنش،افسوس و احساس گناه دوری کنید،احساس کنید همه چیز تحت اختیار شماست) به جای اینکه بگویید در آینده چه چیز به دست خواهم آورد.

 

شاید این مطالب را هم بپسندید