حرکت کشش پروانه‌ای

عضلات اصلی:  بخش داخلی ران‌

عضلات فرعی: پشت ران، تاکننده کپل

تجهیزات ورزشی: نیازی به وسیله ورزشی ندارد.

نحوه انجام ورزش کشش پروانه‌ای

۱ –  بر روی زمین بنشینید و هر دو پای خود را در کنار یگدیگر قرار بدهید.

۲ –  با کمک دست‌ها، زانوها را به پایین و روی زمین ببرید.

۳ –  کشش را به مدت ۲۰ تا ۳۰ ثانیه نگه داشته و سپس، به آرامی رها کنید.

شکل صحیح بدن و الگوی تنفس

کمر خود را صاف نگه دارید. شانه‌ها رو به عقب باشند و هسته بدن نیز سفت باشد. به آرامی نفس بکشید و از جهش یا ایجاد فشار و شدت عمل برای کشش خودداری کنید. وقتی که نفس خود را بیرون می‌دهید، زانوها را به آرامی به پایین برده و کشش را عمیق‌تر کنید.

فواید این ورزش

کشش پروانه‌ای به کشش کپل‌ها و ران‌ها کمک نموده و انعطاف‌پذیری را افزایش می‌دهد. این حرکت کششی، کشاله ران را هدف قرار داده و عضلات داخلی ران را بلند و نرم می‌کند (عضلات نزدیک‌کننده). عضلات نزدیک‌کننده، اغلب در فعالیت‌های ورزشی مورد غفلت قرار می گیرند اما نقش کلیدی در استحکام و تعادل ایفا می‌کنند. انجام ورزش‌هایی که این عضلات را هدف قرار می‌دهند، برای شکل قرارگیری بدن و تحرک، بسیار مفید هستند.

شدت و مدت

کشش را به مدت ۲۰ تا ۳۰ ثانیه انجام داده و به تدریج، کشش را عمیق‌تر کنید. این حرکت کششی را پس از ورزش‌های پایین‌تنه و به عنوان بخشی از حرکات خنک‌کننده بدن، انجام بدهید. همچنین باید این کشش را پس از دویدن، یا هرگونه ورزش دیگری که به پایین‌تنه فشار وارد می‌کند، انجام بدهید.

شاید این مطالب را هم بپسندید