به دنبال یک روش از حرکات کششی آسان

شما باید انعطاف پذیری خود را بهبود ببخشید. در حرکات کششی شما احساس نرم شدن عضلات، کشش، طولانی شدن عضلات را خواهید داشت.

چند روش از حرکات کششی آسان

۱) کشش کلی

به صورت ایستاده سعی کنید، دستانتان را قلاب کرده و به بالا‌ترین حد برسانید، تا ده ثانیه نگهدارید، سپس به یک طرف (راست یا چپ) خم کنید و دوباره نگهدارید و بعد از آن به طرف دیگر خم کنید.

۲) کشش گردن

پایین چانه خود را به قفسه سینه نزدیک کنید و با آرامی سر خود را از سمتی به سمت دیگر بچرخانید و ۵ الی ۱۰ ثانیه نگهدارید.

۳) کشش شانه‌ها

دست راست خود را به صورت باز از ناحیه کتف به سمت قفسه سینه برده و با دست چپ از ناحیه آرنج دست راسستان را بگیرید، این حرکت را ۵ تا ۱۰ ثانیه نگهدارید و سپس جای دستانتان را تغییر دهید.

۴) کشش کمر و پشت

به پشت دراز بکشید و هر دو زانو را خم کنید به سمت قفسه سینه‌تان، با دستانتان اطراف زانوهای خود را بگیرید و به آرامی پا‌هایتان را به سمت قفسه سینه‌تان نزدیک کنید، برای ۲۰ الی ۳۰ ثانیه نگهدارید.

شاید این مطالب را هم بپسندید