کسب عادت‌های جدید

بسیاری از ما لحظات بی‌شماری را صرف افسوس خوردن در مورد گذشته می‌کنیم، زمان حال را با بی‌قراری و ناراحتی می‌گذرانیم و نگران آینده خود هستیم. بدین ترتیب بخش بزرگی از زندگی را از دست می‌دهیم. نگرانی، احساس تأسف، مضطرب بودن همگی عادت‌هایی هستند که ما را در الگوهای قدیمی ذهنمان محبوس می‌کنند. ولی هرگاه از این عادت‌ها آگاهی یابیم خواهیم توانست آن‌ها را از ذهن خود پاک کنیم. اگر در می‌یابید که چنین عاداتی مانعی بر سر راه شاد بودن و سالم زیستن شما هستند، فکر کنید برای تغییر آن‌ها چه کار می‌توانید بکنید. شاید این مسئله به نظرتان دشوار بیاید ولی به این ترتیب عادت جدیدی کسب می‌کنید که ارزشش را دارد: عادت حضور در لحظه حال و لذت بردن از زندگی.

کارشناس تغذیه سیبیتا

اسکرول به بالا
کرونا چاقت کرده؟
نگران نباش!