برای کاهش وزن حرکت و پشتکار لازم است

روز اول کار من مصادف شده بود با حضور خانم پ که دلسرد شده بودند. خانم پ خسته بودند از خودشان، از دغدغه‌های زندگی، از فشار مسئولیت‌های زندگی.
در جلسه مشاوره قرار شد از مسائل فرار نکنند. قرار شد پشتکار داشته باشند و متوقف نشوند، حرکت کنند، حرکت به جلو. حرکت یک اصل در زندگیست. حتی اگر زمین بخورید، حتی اگر اشتباه کنید، باز هم حرکت کنید.

امروز خانم پ بعد از یک دوره کاهش وزن به وزن ایده‌آل خود رسیدند و این را فقط مدیون حرکت کردن خود هستند.

روانشناس سیبیتا

پیمایش به بالا
مشترک گاهنامه سیبیتا شو
ایمیلت را وارد کن و دکمه اشتراک را بزن
خواندنی‌ها، دیدنی‌ها و شنیدنی‌های جذاب سیبیتایی
ثبت نامت انجام شد
منتظر شماره‌های بعدی گاهنامه سیبیتا باش