آداب درست خوردن

این برنامه آداب درست خوردن را به من آموزش داد. حالا به عنوان رژیم به این برنامه نگاه نمی‌کنم بلکه آداب درست خوردن و نوشیدن را یاد گرفتم و به این رویه علاقه‌مندم و فکر نمی‌کنم این روشها را هیچ‌وقت فراموش کنم.

خانم م ال

اسکرول به بالا
کرونا چاقت کرده؟
نگران نباش!