حرکت لمس پاشنه پا

عضلات اصلی:   شکم

عضلات فرعی:  عضلات مورب شکمی

تجهیزات ورزشی: نیازی به وسیله ورزشی ندارد.

ورزش‌های مناسب برای عضلات مخالف: ورزش کشش کمر

نحوه انجام ورزش لمس پاشنه پا

۱) به پشت دراز بکشید. زانو‌ها را خم کنید. دست‌ها در کنار بدن باشند. کمر و  کف پا‌ها را صاف بر روی زمین، نگه دارید.

۲) به جلو، سمت چپ، خم شده و پاشنه پای چپ را با دست چپ خود لمس کنید و نگه دارید.

۳) به آرامی به موقعیت اولیه بازگردید و حرکت را برای سمت راست بدن، تکرار کنید.

۴) حرکت را از پهلویی به پهلوی دیگر تکرار کنید تا این ست ورزشی به پایان برسد.

شکل صحیح بدن و الگوی تنفس

در زمان انجام این ورزش، چشم‌های خود را به سقف بدوزید. چانه بر روی سینه نیفتد. سر را در حالت طبیعی نگه دارید. در حین اینکه حرکت کرانچ و خم شدن به پهلو‌ها را انجام می‌دهید و ناف را به سمت ستون فقرات می‌کشید، نفس خود را به بیرون بدهید.

فواید این ورزش

افزودن این ورزش به ورزش‌های روزانه، به شما کمک می‌کند تا عضلات مورب شکمی را هدف قرار بدهید. عضلات مورب شکم، در طرفین و جلوی شکم قرار گرفته‌اند و تقویت این عضلات به شکل مؤثری به سفتی کل دیواره جانبی شکم، کمک می‌کند.

نمایش

تعداد دفعات و تکرار این ورزش

ابتدا با انجام ۲ یا ۳ ست و تعداد ۱۲ تا ۱۶ مرتبه حرکت در هر ست، شروع کنید. اگر می‌خواهید چربی اضافی پهلو‌ها را در کمترین زمان از بین ببرید، این ورزش را با حرکات هوازی مثل پلانک گارانبزی و لانژ پرشی، همراه کنید.

شاید این مطالب را هم بپسندید