کلید موفقیت

موفقیت به زمان، تلاش، مداومت، صبر و شکیبایی احتیاج دارد. کاملا ًطبیعی‌ست که برای رسیدن به هر هدفی با موانعی مواجه می‌شوید، ممکن است در لحظاتی به بن بست برسید، این کاملاً طبیعی است. هر کسی که تاکنون موسیقی نواخته باشد، در ورزشی شرکت کرده باشد و یا برنامه کاهش وزنی را شروع کرده باشد می‌داند که در مواقعی ممکن است احساس کند به بن بست رسیده و دیگر پیشرفت نمی‌کند. در این مواقع خیلی‌ها دست از تلاش برمی‌دارند و یا به سراغ ورزش، وسیله موسیقی یا رژیم دیگری می‌روند. اما موفق‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که اگر به تمرین خود ادامه بدهند ناگهان به مرحله جهش می‌رسند و به مرحله کارایی بیشتر قدم می‌گذارند. صبر داشته باشید. تسلیم نشوید و باور داشته باشید که موفق می‌شوید.

کارشناس تغذیه سیبیتا

پیمایش به بالا
مشترک گاهنامه سیبیتا شو
ایمیلت را وارد کن و دکمه اشتراک را بزن
خواندنی‌ها، دیدنی‌ها و شنیدنی‌های جذاب سیبیتایی
ثبت نامت انجام شد
منتظر شماره‌های بعدی گاهنامه سیبیتا باش