چاقی و درآمد

اضافه وزن چقدر هزینه برایتان داشته است؟ چه عوارضی بر جسم و روانتان گذاشته است؟
الآن که دارید حساب می‌کنید پس این‌ها را هم اضافه کنید:
– مطالعه‌ای در فنلاند نشان داد که زنان چاق کارمند تقریباً سی درصد کمتر از همکاران با وزن نرمال خود حقوق می‌گیرند.
– تبعیض وزنی در استخدام وجود دارد به طوری که بین دو گروه از افراد با شرایط یکسان، گروهی که وزن بیشتری دارند، کمتر استخدام می‌شوند.
شاید نتوانید رؤسا را در انتخابشان و یا دستوراتشان تغییر دهید اما می‌توانید وزنتان را برای مصاحبه شغلی بعدی یا موقعیت ترفیع و پاداش بعدی تغییر دهید.

کارشناس تغذیه سیبیتا

پیمایش به بالا
مشترک گاهنامه سیبیتا شو
ایمیلت را وارد کن و دکمه اشتراک را بزن
خواندنی‌ها، دیدنی‌ها و شنیدنی‌های جذاب سیبیتایی
ثبت نامت انجام شد
منتظر شماره‌های بعدی گاهنامه سیبیتا باش