چاقی و درآمد

اضافه وزن چقدر هزینه برایتان داشته است؟ چه عوارضی بر جسم و روانتان گذاشته است؟
الآن که دارید حساب می‌کنید پس این‌ها را هم اضافه کنید:
– مطالعه‌ای در فنلاند نشان داد که زنان چاق کارمند تقریباً سی درصد کمتر از همکاران با وزن نرمال خود حقوق می‌گیرند.
– تبعیض وزنی در استخدام وجود دارد به طوری که بین دو گروه از افراد با شرایط یکسان، گروهی که وزن بیشتری دارند، کمتر استخدام می‌شوند.
شاید نتوانید رؤسا را در انتخابشان و یا دستوراتشان تغییر دهید اما می‌توانید وزنتان را برای مصاحبه شغلی بعدی یا موقعیت ترفیع و پاداش بعدی تغییر دهید.

کارشناس تغذیه سیبیتا

اسکرول به بالا
کرونا چاقت کرده؟
نگران نباش!