پله و پله‌برقی

استفاده از پله در مترو به جای پله‌برقی، آن هم زمانی که انبوه جمعیت از پله‌برقی استفاده می‌کردند و من با این وزنم از پله بالا می‌رفتم، برای مردم جالب بود.

مجید سیبیتایی

اسکرول به بالا
کرونا چاقت کرده؟
نگران نباش!