پشتیبانی خانوادگی

امروز یکی از مراجعینمون خانم ص برای دریافت برنامه‌شون منتظر بودند که تلفنشون زنگ خورد. بعد از این که با تلفن صحبت کردند، در حالی که می‌خندیدند، رفتند و از آب‌سردکن یک لیوان آب خوردند. بعد به من گفتند همسرشان بود که زنگ زده بود و می‌گفت: از سیبیتا تماس می‌گیرم! یک لیوان آبت رو خوردی؟
خانم ص می‌گفت هر روز هم من به همسرم تلفنی یادآوری می‌کنم که آب بخورد و هم همسرم به من!

مشاور سیبیتا

اسکرول به بالا
کرونا چاقت کرده؟
نگران نباش!