نان تست

من امروز صبح برای اولین بار فهمیدم وقتی نون رو ریزریز می‌کنم می‌تونم به جای این که با هفت تا نون تست سیر شوم فقط با یک نان تست سیر شوم.

خانم پ ف

Scroll to Top
مشترک گاهنامه سیبیتا شو
ایمیلت را وارد کن و دکمه اشتراک را بزن
خواندنی‌ها، دیدنی‌ها و شنیدنی‌های جذاب سیبیتایی
ثبت نامت انجام شد
منتظر شماره‌های بعدی گاهنامه سیبیتا باش