نان تست

من امروز صبح برای اولین بار فهمیدم وقتی نون رو ریزریز می‌کنم می‌تونم به جای این که با هفت تا نون تست سیر شوم فقط با یک نان تست سیر شوم.

خانم پ ف

اسکرول به بالا
کرونا چاقت کرده؟
نگران نباش!