فصل امتحانات

مطالعه کردن فقط یک تا دو کیلوکالری در دقیقه انرژی مصرف می‌کند. بنابراین به بهانه درس خواندن و یا فصل امتحانات، وعده‌ها‌ و میان‌وعده‌های پرکالری در اختیار فرزندانتان نگذارید.

کارشناس تغذیه سیبیتا

اسکرول به بالا
کرونا چاقت کرده؟
نگران نباش!