فرضیۀ بشقاب

حتی اگر می‌خواهید چند دانه بیسکویت یا چند تکه هویج بخورید، از خودتان طوری پذیرایی کنید که انگار مهمان دارید؛ مهمانی عزیز، خودتان.
در ظروف شیک و یک‌نفره از خودتان پذیرایی کنید. تدارک این مراسم و رعایت این آداب کمکتان می‌کند هر تجربه خوردنتان را در ذهنتان ثبت کنید و متوجه خوردنتان باشید.
فقط یادتان نرود که بشقاب خود را از بزرگ به کوچک تبدیل کنید. طبق نظر کارشناسان، کوچک کردن بشقاب غذا، مقدار غذایی را که می‌خورید بیست درصد کم می‌کند.

کارشناس تغذیه سیبیتا

Scroll to Top
مشترک گاهنامه سیبیتا شو
ایمیلت را وارد کن و دکمه اشتراک را بزن
خواندنی‌ها، دیدنی‌ها و شنیدنی‌های جذاب سیبیتایی
ثبت نامت انجام شد
منتظر شماره‌های بعدی گاهنامه سیبیتا باش