عرقیات

اگر مایلید آب بیشتری بخورید می‌توانید در بعضی از لیوان‌های آب مقداری از عرقیات گیاهی که برای بدن شما مفیدند و با بدنتان سازگارند مثل عرق بیدمشک یا بهارنارنج اضافه کنید تا بهتر بتوانید از لیوان‌های آب استفاده نمایید.

خانم م ف

اسکرول به بالا
کرونا چاقت کرده؟
نگران نباش!