سلاح

استفاده از عبارت‌های تاکیدی مثبت، مثبت فکر کردن و داشتن اعتماد به توانایی‌هایتان می‌تواند بزرگ‌ترین سلاح شما در مسیر کاهش وزن باشد. اگر شما برنامه‌تان را با ذهنیت شکست و ناکامی شروع کنید، هنگام برخورد با اولین مانع، شکست نصیبتان می‌شود. اما اگر از لحاظ ذهنی چنان آماده باشید که بروز موانع شما را ناامید نکند و برعکس تصمیمتان را استوار‌تر کند، خود را در مسیر موفقیت خواهید یافت.

کارشناس تغذیه سیبیتا

اسکرول به بالا
کرونا چاقت کرده؟
نگران نباش!