دفترچه یادداشت غذایی

یکی از قوی‌ترین ابزارهای کاهش وزن، نوشتن دفترچه یادداشت غذایی است. اما اغلب افراد از ثبت مقدار غذایی که می‌خورند، پرهیز می‌کنند و بهانه‌هایی مانند وقت ندارم، فراموش می‌کنم و. . . می‌آورند اما در حقیقت آنها نمی‌خواهند بفهمند که چقدر غذا می‌خورند.
پس اگر واقعاً می‌خواهید وزن کم کنید بهانه‌ها را کنار بگذارید و اجازه بدهید با ثبت یادداشت غذایی قدم در مسیر موفقیت بگذارید.

کارشناس تغذیه سیبیتا

اسکرول به بالا
کرونا چاقت کرده؟
نگران نباش!