دختران و صبحانه

حذف وعده‌های اصلی غذایی به ویژه صبحانه در دختران نوجوان شایع است. حذف صبحانه با افزایش احتمال چاقی، ضعف در تمرکز و انجام تکالیف درسی همراه است. از طرفی دخترانی که در سن هجده سالگی اضافه وزن دارند، در مقایسه با همسالان خود در میانسالی بیشتر در معرض بیماری‌های قلبی، سرطان و فرسایش مفاصل هستند.
خب دخترهای سرزمین من، همین‌ها کافی نیست تا صبح‌ها کمی زودتر بیدار شویم و خودمان را به صرف یک صبحانه کامل دعوت کنیم؟

کارشناس تغذیه سیبیتا

اسکرول به بالا
کرونا چاقت کرده؟
نگران نباش!