حال خوب

– می‌خواهم ۶۵ کیلوگرم باشم.
– چرا؟
آیا می‌خواهید شخص دیگری را خشنود کنید یعنی اولویتتان شخص دیگری است نه خودتان؟
اگر توانستید درک کنید که مسئله فقط وزن نیست، بلکه احساسی‌ست که در کنار آن به دست می‌آورید بنابراین برای رسیدن به احساس خوب هم برنامه‌ریزی کنید و فقط روی برنامه غذایی تنها حساب نکنید، چون نمی‌خواهید فقط وزن کم کنید بلکه می‌خواهید به آن حال خوب هم برسید.

کارشناس تغذیه سیبیتا

Scroll to Top
مشترک گاهنامه سیبیتا شو
ایمیلت را وارد کن و دکمه اشتراک را بزن
خواندنی‌ها، دیدنی‌ها و شنیدنی‌های جذاب سیبیتایی
ثبت نامت انجام شد
منتظر شماره‌های بعدی گاهنامه سیبیتا باش