تجربه با پرتقال و نارنگی

یک پرتقال و یک نارنگی را اول می‌بویم و بعد آنها را می‌بوسم و می‌برم و داخل یک بشقاب می‌چینم، البته با پوست. بعد کم‌کم که می‌خورم هم بوی عطر آن داخل اتاقم می‌پیچد و هم رنگ بسیار زیبایی در کنار هم درست می‌کند.

خانم ش م

اسکرول به بالا
کرونا چاقت کرده؟
نگران نباش!