یادگیری

از اشتباه کردن در مسیر کاهش وزن نهراسید

آیا هرگز به این نکته دقت کرده‌اید که زندگی افرادی که به رویاهایشان دست یافته‌اند پر از ناکامی بوده است؟ این دسته افراد اجازه نمی‌دهند ناامیدی بر آنها چیره شود. آنها به تلاش خود ادامه می‌دهند زیرا می‌دانند اشتباهات بخشی از موفقیت هستند. اگر مرتکب اشتباهی شده‌اید همیشه فرصت دیگری برای شما هست. هر لحظه که بخواهید می‌توانید شروعی تازه داشته باشید، زیرا آنچه ما شکست می‌نامیم در واقع یادگیریست. از اشتباه کردن در طی برنامه کاهش وزن نهراسید. اشتباهات به شما فرصت آزمایش رفتارها، عادت‌ها و درک این موضوع که کارهای جدید نتایج جدیدی به بار می‌آورد را می‌دهند. سعی در متوقف کردن اشتباه یعنی متوقف کردن آموختن، رشد کردن و بهتر شدن.
افرادی که مرتکب اشتباه نمی‌شوند از موفقیت دور می‌مانند و این خود اشتباه بزرگتری است.

روانشناس سیبیتا

نامه‌های روزانه

امروز چقدر خوشحال شدم از صحبت با یکی از مراجعین که روز اول دیدارمان، تمام جلسه به گریه ایشان گذشته بود.
بعد از چند جلسه مشاوره با ایشان، الان وقتی که با هم صحبت می‌کنیم، جز موج مثبت و شادی از ایشان چیزی نمی‌شنوم و نمی‌بینم.
ایشان گفتند: دیدشان نسبت به زندگی عوض شده. انگار دوباره متولد شده‌اند، مثل این که در حال رشد کردن هستند. نامه‌های روزانه برایشان لذت‌بخش شده و آنها را جور دیگری می‌بینند.
ایشان که معلم هستند، هر روز نامه روزانه خودشان را به مدرسه می‌برند و برای شاگردانشان می‌خوانند و به بچه‌ها می‌گویند: “اینها چیزهایی است که من اکنون یاد گرفته‌ام، شما از این سن یاد بگیرید تا زودتر از من رشد کنید!”

روانشناس سیبیتا

اسکرول به بالا