لاغری با سیبیتا و اقتصاد خانواده

در برنامه سیبیتا مراجعین، سه چهار روز یکبار توسط کارشناسان تغذیه و یا روانشناسان برنامه پشتیبانی می‌شوند تا هر چه بهتر در مسیرشان همراهی شوند. در یکی از این تماس‌های پشتیبانی، خانم ص تازه برنامه کاهش وزن را شروع کرده‌اند و در حالی که کاملا ذوق‌زده بودند گفتند “من از وقتی درست می‌خورم کم‌تر می‌خورم و بهتر سیر می‌شم! من فهمیدم که ما چقدر نون می‌خریدیم و چقدر کلاً خریدهای اضافه انجام می‌دادیم! از وقتی برنامه‌تون رو شروع کرده‌ام کلی هزینه خریدهای اضافه‌مون کم‌تر و کلی به نفع اقتصاد خانواده‌مون شده! بهتر و مفیدتر خرید می‌کنم و از این بابت خوشحالم.”
خب این خیلی خوبه! این که بدانیم چطور برای تغذیه و سلامتی‌مان برنامه‌ریزی کنیم بخشی از مسیر سیبیتاست. امیدواریم همیشه به این موضوع دقت داشته باشیم که سبد خرید ما سبد سلامتی ماست و به آن توجه بیشتری داشته باشیم.

کارشناس تغذیه سیبیتا

لاغری با سیبیتا و اقتصاد خانواده بیشتر بخوانید »