کمد لباس

از کمد لباس خود لباس‌های سایز بزرگ را بیرون بیاورید و همه را دور بیاندازید یا ببخشید. اگر به لباس‌های سایز بزرگ خود وابسته باشید، بدان معناست که به طور ناخودآگاه می‌خواهید روزی آن لباس‌ها اندازه شما بشوند.
منتظر چه هستید، بروید به سمت کمدتان!

کارشناس تغذیه سیبیتا

Scroll to Top
مشترک گاهنامه سیبیتا شو
ایمیلت را وارد کن و دکمه اشتراک را بزن
خواندنی‌ها، دیدنی‌ها و شنیدنی‌های جذاب سیبیتایی
ثبت نامت انجام شد
منتظر شماره‌های بعدی گاهنامه سیبیتا باش