کلم سفید و کلم قرمز

امروز که خانم پ اومده بود برای من از اتفاقاتی گفت که توی این دو هفته براش افتاده، از مهمونی‌هایی که رفته و آخر سر رسید به سیبیتا.
گفت سیبیتا شده تمام ذهن و روح من، تمام فکر و ذکر من.
با تعجب پرسیدم یعنی چی؟
جواب داد: یعنی وقتی به من می‌گید مزه غذا رو بفهمم، ناهار من می‌شه چهل دقیقه.
گفتم : واقعاً؟
با افتخار گفت: بله، مثلا من دیگه فرق کلم سفید و کلم قرمز را از هم تشخیص می‌دم؛ در حالی که قبلاً برام مهم نبود.
وقتی به حس و حالم نگاه می‌کنم و به نشاطی که سیبیتا به من داده، احساس خیلی خوبی پیدا می‌کنم، تازه تمام اینها رو به خانواده‌ام هم آموزش می‌دم.

کارشناس تغذیه سیبیتا

اسکرول به بالا
مشترک گاهنامه سیبیتا شو
ایمیلت را وارد کن و دکمه اشتراک را بزن
خواندنی‌ها، دیدنی‌ها و شنیدنی‌های جذاب سیبیتایی
ثبت نامت انجام شد
منتظر شماره‌های بعدی گاهنامه سیبیتا باش