کاهش وزن با ترک عادت‌های نادرست

درود به سیبیتایی‌های عزیز:
این هفته چهارمین هفته‌ای است که با سیبیتای عزیزم آشنا شدم. همیشه فکر می‌کردم ترک عادت‌ها چقدر می‌تونه کار مشکلی باشه اما با سیبیتا تونستم در ۴هفته عالی کلی از عادت‌های اشتباهم را کنار بذارم و به جاش بهترین‌ها را جایگزین کنم و نمی‌تونم بگم چقدر خوشحالم از اینکه با خودم مهربان‌ترم. سابق بر این همیشه میان‌وعده‌های ناسالم‌تری را امتحان می‌کردم اما این هفته با جایگزین کردن میان‌وعده های سالم‌ وخیلی خیلی خوشمزه‌تر، ۲.۲۰۰ کیلو کم کردم بدون اینکه حتی کوچکترین سختی‌ای را متحمل بشم و هروقت می‌خوام غذا یا میان‌وعده ناسالم‌تری بخورم به خودم نمیگم: نخورش چاق میشی، به خودم میگم: با خودت مهربان باش و برای بدنت و سلامتیت ارزش قائل بشو.
امیدوارم همه مثل من این خوشحالی را تجربه کنن.

فهیمه سیبیتایی

اسکرول به بالا