چاقی و یائسگی

تحقیقات نشان داده‌اند که در زنان چاق، تکرار و شدت حملات گُر گرفتگی بیشتر است به طوری که زنان با BMI بیشتر از سی، دو برابر بیشتر از زنان با BMI کمتر از بیست و پنج دچار گر گرفتگی می‌شوند.

کارشناس تغذیه سیبیتا

اسکرول به بالا
کرونا چاقت کرده؟
نگران نباش!