چاقی و سنگ کیسه صفرا

چاقی و افزایش‌ وزن، به‌ویژه افزایش دور کمر با افزایش خطر تشکیل سنگهای کلیه ارتباط دارد. به نظر می‌رسد، تأثیر چاقی بر افزایش خطر سنگ کلیه در زنان بیشتر است.
سنگ کیسه صفرا هم در زنان چاق بیشتر است.
بنابراین در خانواده‌هایی که احتمال سنگ کلیه یا کیسه صفرا وجود دارد، یک اقدام مهم در پیشگیری از بروز این مساله، کاهش‌ وزن می‌باشد.

کارشناس تغذیه سیبیتا

اسکرول به بالا
کرونا چاقت کرده؟
نگران نباش!