هراس

پیشرفت و ترقی همیشه با مخاطره همراه است. نمی‌توانید به پله دوم برسید در حالی که همچنان روی پله اول ایستاده‌اید! پس سعی کنید قدم اول را بردارید، شاید این قدم زندگی شما را متحول می‌کند.
اگر تصمیم گرفته‌اید کاهش وزن داشته باشید، رویای خود را تحقق بخشید و بدانید تنها کسانی که جرات باختن دارند، برنده‌های بزرگ می‌شوند.
اگر فکر می‌کنید که چندین بار رژیم گرفته‌اید و نتیجه‌ای نداشته است و برایتان سخت است که راه جدیدی را شروع کنید و احساس ترس به شما دست می‌دهد، به یاد زمانی بیفتید که به رغم هراس موفق شدید!
به یاد زمانی بیفتید که برای اولین بار می‌خواستید به داخل استخر شیرجه بزنید، چه حالی داشتید؟ احتمالا آب از آنچه به واقع بوده عمیق‌تر نشان می‌داد و می‌ترسیدید!
بله! شما ترس را احساس کردید، اما از جایی شجاعت قرض گرفتید و به درون آب پریدید. مدتی بعد عملتان را تکرار کردید و دیری نگذشت که هراس هرچه بود تمام شد!
پس تامل نکنید. برای کاهش وزن از همین امروز شروع کنید و قدم اول را بردارید، با افکار منفی خود مقابله کنید و به جنگ ترس‌هایتان بروید تا پیروزی عایدتان شود.

روانشناس سیبیتا

پیمایش به بالا
مشترک گاهنامه سیبیتا شو
ایمیلت را وارد کن و دکمه اشتراک را بزن
خواندنی‌ها، دیدنی‌ها و شنیدنی‌های جذاب سیبیتایی
ثبت نامت انجام شد
منتظر شماره‌های بعدی گاهنامه سیبیتا باش