نیمه‌سیر کنار کشیدن

اسلام معتقد است که “خوردن برای زنده ماندن است، نه زندگی کردن برای خوردن.”
به مسلمانان توصیه شده است، قبل از این که سیر شوند دست از غذا بکشند و غذای خود را با دیگران تقسیم کنند.
آیا این توصیه‌ها را شنیده‌ایم؟ آیا به کار می‌بریم؟
در حالی که همین توصیه‌ها می‌تواند ضامن سلامتی ما باشد.
کافی است انجامشان دهیم.

کارشناس تغذیه سیبیتا

اسکرول به بالا
کرونا چاقت کرده؟
نگران نباش!