نیمه‌سیر کنار کشیدن

اسلام معتقد است که “خوردن برای زنده ماندن است، نه زندگی کردن برای خوردن.”
به مسلمانان توصیه شده است، قبل از این که سیر شوند دست از غذا بکشند و غذای خود را با دیگران تقسیم کنند.
آیا این توصیه‌ها را شنیده‌ایم؟ آیا به کار می‌بریم؟
در حالی که همین توصیه‌ها می‌تواند ضامن سلامتی ما باشد.
کافی است انجامشان دهیم.

کارشناس تغذیه سیبیتا

Scroll to Top
مشترک گاهنامه سیبیتا شو
ایمیلت را وارد کن و دکمه اشتراک را بزن
خواندنی‌ها، دیدنی‌ها و شنیدنی‌های جذاب سیبیتایی
ثبت نامت انجام شد
منتظر شماره‌های بعدی گاهنامه سیبیتا باش