نامه‌های روزانه

امروز چقدر خوشحال شدم از صحبت با یکی از مراجعین که روز اول دیدارمان، تمام جلسه به گریه ایشان گذشته بود.
بعد از چند جلسه مشاوره با ایشان، الان وقتی که با هم صحبت می‌کنیم، جز موج مثبت و شادی از ایشان چیزی نمی‌شنوم و نمی‌بینم.
ایشان گفتند: دیدشان نسبت به زندگی عوض شده. انگار دوباره متولد شده‌اند، مثل این که در حال رشد کردن هستند. نامه‌های روزانه برایشان لذت‌بخش شده و آنها را جور دیگری می‌بینند.
ایشان که معلم هستند، هر روز نامه روزانه خودشان را به مدرسه می‌برند و برای شاگردانشان می‌خوانند و به بچه‌ها می‌گویند: “اینها چیزهایی است که من اکنون یاد گرفته‌ام، شما از این سن یاد بگیرید تا زودتر از من رشد کنید!”

روانشناس سیبیتا

پیمایش به بالا
مشترک گاهنامه سیبیتا شو
ایمیلت را وارد کن و دکمه اشتراک را بزن
خواندنی‌ها، دیدنی‌ها و شنیدنی‌های جذاب سیبیتایی
ثبت نامت انجام شد
منتظر شماره‌های بعدی گاهنامه سیبیتا باش