مهمان دارید، یک مهمان ارزشمند!

احساس گناه از غذا باعث می‌شود، آن را سریع بخوریم. چون فکر می‌کنیم کار خطایی مرتکب می‌شویم می‌کنیم، پس نمی‌خواهیم کسی ما را در حال ارتکاب به اشتباه ببیند. سرعت بالای خوردنمان باعث می‌شود بدون توجه بخوریم، پس متوجه مزه‌اش نمی‌شویم و همچنان گرسنه می‌مانیم، چون ارضاء نشده‌ایم.
راه حل چیست؟
برای رهایی از این احساس گناه، غذاخوردن را به جشنی با شکوه تبدیل کنید.
پیش از اینکه سر میز بنشینید، عالی‌ترین ظروف خود، بهترین رومیزی خود، شمع و گل روی میز قرار دهید، انگار که مهمان ارزشمندی دارید.
مهمان، خودتان هستید.
از غذاخوردن لذت ببرید، لیاقت این شادمانه غذاخوردن را دارید. هرچه بیشتر خود را در زیبایی پیرامونتان غرق کنید، میزان ترس و احساس گناهتان کمتر می‌شود.
و وقتی غذایی را با لذت می‌خورید، سرعت غذاخوردنتان نیز کمتر شده، توجه‌تان بیشتر می‌شود و با شنیدن صدای اشتهایتان در زمان مناسب دست از غذا می‌کشید.

کارشناس تغذیه سیبیتا

پیمایش به بالا
مشترک گاهنامه سیبیتا شو
ایمیلت را وارد کن و دکمه اشتراک را بزن
خواندنی‌ها، دیدنی‌ها و شنیدنی‌های جذاب سیبیتایی
ثبت نامت انجام شد
منتظر شماره‌های بعدی گاهنامه سیبیتا باش