معجزه کرفس

گاهی بوی یک شاخه کرفس می‌تواند همه غمهای دلم را بزداید.

خانم گ ب

اسکرول به بالا
کرونا چاقت کرده؟
نگران نباش!