معجزۀ آب

وقتی بعد از خوردن غذا هنوز یک احساس گرسنگی وجود دارد یا این که دلمون شیرینی می‌خواد خوردن یکی دو لیوان آب معجزه می‌کند.

خانم ز الف

اسکرول به بالا
کرونا چاقت کرده؟
نگران نباش!