محک

امروز خیلی خیلی خوشحال شدم چون تونستم ده درصد وزنم را کم کنم. این یه خبر عالی بود ولی فقط این نیست بلکه من هفته گذشته مسافرت بودم و این یک محکی بود که فهمیدم نه تنها وزن و سایز کم می‌کنم بلکه کلی عادات خوب برایم عادت شده و زیاد نیازی نیست که خودمو کنترل کنم، مثل آهسته و با توجه خوردن و نیمه‌سیر بودن، مثل آب خوردن و استفاده از لبنیات کم‌چرب، خوردن میوه که واقعاً نیاز بدنم می‌دونم و البته از همه اینها مهمتر دید مثبت به همه چیز مخصوصاً به اهدافم که حتماً به آنها خواهم رسید.

خانم ب س

اسکرول به بالا
کرونا چاقت کرده؟
نگران نباش!