متشکرم

متشکرم در همه زبان‌ها یکی از مهم‌ترین واژه‌هاست. هنگامی که می‌گوییم “متشکرم” قدر همه موهبت‌ها و عشقی را که همه در آن سهیم هستیم، می‌دانیم. جست و جوی خوبی‌ها قلب‌هایمان را می‌گشاید و به ما اجازه می‌دهد تا در حالت شکرگزاری از آنچه داریم، زندگی کنیم. کوشش برای یافتن خوبی‌ها به ما اجازه می‌دهد تا از چیزهای کوچکی که هر روزِ ما را متبرک می‌سازند، قدردانی نماییم و احساس نشاط بیشتری کنیم. این نگرش موجب می‌شود که به بدیهی پنداشتن مواهب فراوان زندگی خویش پایان دهیم. فقط کافی است به همه آنچه برای سپاسگزار بودن داریم، فکر کنیم!
مارسل پروست می‌گوید: “گشت و گذار حقیقی برای اکتشاف، جست و جوی چشم‌اندازهای نو نیست، بلکه داشتن چشمانی تازه است. ”
امروز در دفترچه یادداشتمان لیستی تهیه کنیم از همه نعمتهایی که به خاطر آن‌ها متشکریم و البته چه بهتر که آن را با صدای بلند نیز اعلام کنیم!

کارشناس تغذیه سیبیتا

Scroll to Top
مشترک گاهنامه سیبیتا شو
ایمیلت را وارد کن و دکمه اشتراک را بزن
خواندنی‌ها، دیدنی‌ها و شنیدنی‌های جذاب سیبیتایی
ثبت نامت انجام شد
منتظر شماره‌های بعدی گاهنامه سیبیتا باش