لقمه‌های مادرم

بچه که بودم مادرم با مهربانی لقمه‌های کوچکی برایم درست می‌کرد و توی بشقاب می‌گذاشت. وقتی خودم برای خودم لقمه‌های کوچک درست کردم خیلی برایم جالب بود. این موضوع که چقدر به خودم فکر کردم و با خودم مهربان بودم که لقمه‌های کوچکی آماده کردم و اینطوری همان عشق و محبت مادرم را حس کردم.

خانم ل ب

اسکرول به بالا
کرونا چاقت کرده؟
نگران نباش!