قبل و بعد از سیبیتا

امروز یکی از مراجعان قدیمی‌مان با شوق و ذوق تمام، تعریف کردند که:
قبل از آشنایی با سیبیتا
موقع عصبانیت هر چیزی دستم می‌رسید می‌خوردم، طوری که انگار فردی که ناراحتم کرده بود رو زیر قروچ قروچ دندونهایم خرد می‌کنم، حرف می‌زدم و می‌خوردم!
بعد از آشنایی با سیبیتا
موقع عصبانیت فقط راه می‌روم، این دفعه ناراحتی‌هامو با کوبیدن پاهایم روی زمین خالی می‌کنم و دیگه هیچی نمی‌خورم، عصبانیتم را با غذا قورت نمی‌دهم!

کارشناس تغذیه سیبیتا

پیمایش به بالا
مشترک گاهنامه سیبیتا شو
ایمیلت را وارد کن و دکمه اشتراک را بزن
خواندنی‌ها، دیدنی‌ها و شنیدنی‌های جذاب سیبیتایی
ثبت نامت انجام شد
منتظر شماره‌های بعدی گاهنامه سیبیتا باش