غذا خوردن سیبیتایی

لذتی که از خوردن غذا می‌برم بسیار متفاوت از قبل است. غذا و غذا خوردن برایم مقدس شده و به آن احترام می‌گذارم و در بسیاری موارد حتی با آن حرف می‌زنم.

هما سیبیتایی

اسکرول به بالا
کرونا چاقت کرده؟
نگران نباش!