غذا برای مهمان‌ها

یک شب مهمان داشتیم و من همیشه سه برابر مهمان‌ها به طور ناخودآگاه غذا درست می‌کردم ولی این بار فقط یک کمی بیشتر بود. چون غذاها به نظرم زیاد می‌آیند و فکر می‌کنم که مگر می‌شود آدمی بتونه این همه غذا بخوره، ولی خودم قبلاً می‌خوردم.

خانم ی ص

اسکرول به بالا
کرونا چاقت کرده؟
نگران نباش!