غذای دلچسب

در این دوره عطر و طعم غذا برایم به گونه‌ای دیگر بود، تازه متوجه شدم که من تا به حال فقط به این فکر می‌کردم که تا می‌توانم بخورم، فکر می‌کردم تنها راه لذت بردن از غذا این است. در این مدت غذاها برایم شخصیت پیدا کرده و به آنها فکر می‌کنم، به جزء جزء غذا و تازه متوجه شدم چقدر غذای کم اما مناسب، دلچسب است.

فرناز سیبیتایی

اسکرول به بالا
کرونا چاقت کرده؟
نگران نباش!