شروع برنامه کاهش وزن

ما آدم‌ها همیشه در حال انتظار به سر می‌بریم.
انتظار پیدا کردن شغل خوب،
انتظار پیدا کردن همسر خوب،
انتظار تولد بچه‌هایمان و بزرگ شدن آنها،
انتظار پیدا کردن برنامه کاهش وزن عالی.
و گویا فکر می‌کنیم همیشه فرصت داریم.
هیچ وقت از زندگی در زمان حال راضی نیستیم و منتظر آینده‌ای درخشان هستیم، این طرز فکر در انتظارهایمان هم اثر می‌گذارد.
وقتی با شرایطی مناسب برای انتخاب کردن مواجه می‌شویم، دودل می‌شویم که شاید در آینده موقعیت بهتری ایجاد شود.
خیلی از مراجعینی که برای انتخاب برنامه می‌آیند، همین وضعیت را دارند.
دوست دارم همیشه به آنها بگویم این برنامه کاهش وزن آخرین، تنهاترین و مطمئن‌ترین راه ممکن است.
فرار نکنید! چیزی بهتر از این در آینده وجود نخواهد داشت.
فقط فرصت خود را از دست می‌دهید و چند کیلویی به وزن خود اضافه می‌کنید و هر چه سنگ بزرگ‌تر می‌شود، بلند کردن آن سخت‌تر می‌شود. از طرفی با رفتن راه‌های خطا در این حین اعتماد به نفس خودتان را کمتر می‌کنید و تصور می‌کنید که خود مشکل دارید و اراده‌تان پایین است، درحالی که فراموش می‌کنید راه و انتخاب‌تان غلط بوده و نه خود شما.

مشاور سیبیتا

پیمایش به بالا
مشترک گاهنامه سیبیتا شو
ایمیلت را وارد کن و دکمه اشتراک را بزن
خواندنی‌ها، دیدنی‌ها و شنیدنی‌های جذاب سیبیتایی
ثبت نامت انجام شد
منتظر شماره‌های بعدی گاهنامه سیبیتا باش