سلامت باشید

تعریف سازمان بهداشت جهانی از سلامتی:
سلامتی عبارت است از وضعیت رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی و نه تنها نبود بیماری و معلولیت. برخی عقیده دارند که سلامتی را نمی‌توان به عنوان «یک وضعیت» بیان کرد. سلامتی یک فرایند است که در طی آن تطابقی پیوسته با تقاضاهای در حال تغییر زندگی و تغییراتی که ما به معنای زندگی می‌دهیم ایجاد می‌شود. پس سلامتی مقوله‌ای پویاست.
ابعاد سلامتی عبارتند از:
۱. بعد جسمی
یعنی‌‌ همان عملکرد صحیح و کامل اعضای بدن.
۲. بعد روانی
منظور نداشتن بیماری ذهنی نیست بلکه بهداشت روانی چنین تعریف شده است: حالت توازن بین شخص و دنیای اطراف او و سازگاری شخص با خود و دیگران و همزیستی بین واقعیت‌های خود، مردم و محیط زیست
۳. بعد اجتماعی
رفاه اجتماعی به معنای هماهنگی و کنش متقابل در هر فرد، بین فرد و دیگر اعضای جامعه و بین افراد و دنیایی است که در آن زندگی می‌کنند. بعد اجتماعی سلامتی شامل سطوح مهارت‌های اجتماعی یک فرد، عملکرد اجتماعی و توانایی درک خود به عنوان عضوی از یک جامعه بزرگ‌تر است.
۴. بعد روحی
سلامت روحی به آن قسمتی از فرد اطلاق می‌شود که به دنبال معنی و هدف زندگی می‌گردد. این بعد از سلامتی شامل استحکام شخصیت، اصول و اخلاقیات، هدف در زندگی و تعهد نسبت به وجودی بالا‌تر است.
۵. بعد احساسی و عاطفی
سلامت عاطفی به احساسات بستگی دارد.
۶. بعد شغلی
کار بدنی اغلب با بهبود در ظرفیت جسمی همراه است، در حالی که دستیابی به هدف و خود واقع‌بینی در کار، دو منبع رضایت و بالا رفتن عزت نفس هستند.
با این توضیحات می‌خواستم من و شما یادمان باشد که:
سلامتی جزء مسئولیت‌های فردی است.
بنابراین با آوردن تعریف سلامتی و معرفی ابعاد مختلف آن خواستم وضعیت خود را ارزیابی کنید و همانطور که نگران سلامتی جسمی خود هستید و هر چند وقت یکبار چکاپی می‌گیرید، از همین امروز با خود قرار بگذارید که نگران تمام ابعاد سلامتی خود باشید و در چکاپ‌های خود آن‌ها را هم وارد کنید.

کارشناس تغذیه سیبیتا

پیمایش به بالا
مشترک گاهنامه سیبیتا شو
ایمیلت را وارد کن و دکمه اشتراک را بزن
خواندنی‌ها، دیدنی‌ها و شنیدنی‌های جذاب سیبیتایی
ثبت نامت انجام شد
منتظر شماره‌های بعدی گاهنامه سیبیتا باش