زندگی سالم دوباره تو را صدا می‌زند!

چند وقتی بود از مدار سیبیتا دور مانده بودم، از کام خوردن و مهربانی با خود، از سرزنش نکردن خودم، از تجسم خودم در شکل دلخواه، از بشقاب سالم و…
آمدم که دوباره خودم را در مدار سیبیتا قرار دهم و کنار همه‌ی سیبیتایی‌ها، همراه و هم‌مقصدشان به سبک زندگی سالم گام بردارم.
هر روز صبح به عشق نامه‌های روزانه از خواب بیدار شدن و بشقاب سالم چیدن برای خودم و شروع روزهایی که با خودم مهربانم روزهایی که در مدار سیبیتا هستم.

ریما سیبیتایی

پیمایش به بالا
مشترک گاهنامه سیبیتا شو
ایمیلت را وارد کن و دکمه اشتراک را بزن
خواندنی‌ها، دیدنی‌ها و شنیدنی‌های جذاب سیبیتایی
ثبت نامت انجام شد
منتظر شماره‌های بعدی گاهنامه سیبیتا باش