زندگی سالم دوباره تو را صدا می‌زند!

چند وقتی بود از مدار سیبیتا دور مانده بودم، از کام خوردن و مهربانی با خود، از سرزنش نکردن خودم، از تجسم خودم در شکل دلخواه، از بشقاب سالم و…
آمدم که دوباره خودم را در مدار سیبیتا قرار دهم و کنار همه‌ی سیبیتایی‌ها، همراه و هم‌مقصدشان به سبک زندگی سالم گام بردارم.
هر روز صبح به عشق نامه‌های روزانه از خواب بیدار شدن و بشقاب سالم چیدن برای خودم و شروع روزهایی که با خودم مهربانم روزهایی که در مدار سیبیتا هستم.

ریما سیبیتایی

اسکرول به بالا
کرونا چاقت کرده؟
نگران نباش!