خشم و پرخوری عصبی

اگر از کسی خشمگین هستید به جای قورت دادن خشمتان با غذا، دفترچه‌ای بردارید و در آن توضیح دهید از چه چیزهایی درباره دیگران رنجش به دل دارید. اگر بتوانید واقع‌بین باشید، می‌بینید که آنچه آزارتان می‌دهد، در واقع قضاوتی است درباره این که دیگران چگونه باید رفتار کنند. این قضاوت‌ها همان منیت‌های خودمان هستند که متقاعدمان می‌کند جهان باید اصول و معیارهایش را کنار بگذارد و خودش را با ما تطبیق دهد.
به جای توجه به خطاهای دیگران، مهربانی‌هایشان را کانون توجه قرار دهید. وقتی به خصایل و صفات نیکوی دیگران توجه کنید و آنها را به خاطر بسپارید، تحت تاثیر همان‌ها در موردشان دست به عمل می‌زنید.
فراموش نکنید که برای یک مقصود در دنیا حضور داریم: عشق بخشیدن و عشق ستاندن.

مشاور سیبیتا

اسکرول به بالا
مشترک گاهنامه سیبیتا شو
ایمیلت را وارد کن و دکمه اشتراک را بزن
خواندنی‌ها، دیدنی‌ها و شنیدنی‌های جذاب سیبیتایی
ثبت نامت انجام شد
منتظر شماره‌های بعدی گاهنامه سیبیتا باش