تفکر مبالغه‌آمیز

تفکر مبالغه‌آمیز تفکری است که هر حادثه منفی را شکستی تمام‌عیار و تمام‌نشدنی تلقی کرده و آن را با کلماتی چون “هرگز” و “همیشه” توصیف می‌کنید. مثلاً به خود می‌گویید: اگر این دفعه هم نتوانم وزنم را کم کنم دیگر هیچ‌وقت نمی‌توانم! یا مثلاً من هرگز نمی‌توانم لاغر بمانم! یا من همیشه همه کارهایم را نیمه‌کاره رها می‌کنم! و. . .
با این تفکر، حوادث منفی را بزرگ جلوه می‌دهید و آن‌ها را شکستی تمام‌عیار می‌پندارید. در نتیجه زود تسلیم می‌شوید. در حالی که با درس گرفتن از آن‌ها و با انگیزه‌ای راسخ‌تر همچنان می‌توانید رو به جلو گام بردارید. می‌توانید موفقیت‌هایی را که تا کنون به دست آورده‌اید لیست کنید و مواقعی که موفق نبوده‌اید را بررسی و علت‌یابی کرده و برای آن‌ها راه حل بیابید.

کارشناس تغذیه سیبیتا

پیمایش به بالا
مشترک گاهنامه سیبیتا شو
ایمیلت را وارد کن و دکمه اشتراک را بزن
خواندنی‌ها، دیدنی‌ها و شنیدنی‌های جذاب سیبیتایی
ثبت نامت انجام شد
منتظر شماره‌های بعدی گاهنامه سیبیتا باش