تجربه با اسفناج

برای استفاده بیشتر از سبزیجات دست به ابتکار زدم. اسفناج  را با برنج دم کردم و مزه بسیار جالبی داشت. غذایی تازه و نو به وجود آمد.

خانم الف خ

اسکرول به بالا
کرونا چاقت کرده؟
نگران نباش!