بیش از این منفی‌بافی نکنید!

اگر شما دوستی داشتید که سعی در کاهش وزن داشت، آیا او را چاقالو صدا می‌زدید؟ و یا حتی بی‌اراده یا تنبل؟ یا به او می‌گفتید که من می‌دونم تو هیچ وقت لاغر نمی‌شوی؟
مسلماً نه!
اما در موردش فکر کنید، چقدر از این عبارات منفی را نثار خودتان می‌کنید؟
افرادی که در کاهش وزن ناموفق هستند اغلب با عبارات منفی با خود صحبت می‌کنند. آنها تمایل دارند تصویر منفی از خود ارائه دهند که نتیجه‌ای جز تاثیر منفی بر روند برنامه‌شان ندارد.
باور کنید که افکار منفی می‌تواند مغز را برای شکست و چاق ماندن آماده کند. باور کنید که اگر به خودتان بگویید: “من همیشه چاق بوده‌ام” یا: “من هیچ وقت نمی‌توانم لاغر شوم”، با هر بار گفتن این عبارات، احتمال موفقیت خود را کمتر می‌کنید، چون توانایی تغییر را در خود از بین می‌برید.
اگر می‌خواهید وزن کم کنید باید یاد بگیرید که این افکار منفی را  دور بیاندازید و آنها را به افکار امیدوارکننده اما واقعی تغییر دهید. فکر منفی: “من نمی‌توانم وزن کم کنم” را به فکر: “من در حال وزن کم کردن هستم” تغییر دهید.
البته در جمله سازی مثبت خود از افعال امیدوارم و یا سعی می‌کنم استفاده نکنید چون این افعال نیز ذهن شما در شرایطی قرار می‌دهد که گویی باز منتظر شکست هستید.

کارشناس تغذیه سیبیتا

پیمایش به بالا
مشترک گاهنامه سیبیتا شو
ایمیلت را وارد کن و دکمه اشتراک را بزن
خواندنی‌ها، دیدنی‌ها و شنیدنی‌های جذاب سیبیتایی
ثبت نامت انجام شد
منتظر شماره‌های بعدی گاهنامه سیبیتا باش