به جای خوردن

غذا خوردن چیزیه که ما روزانه و تا همیشه با آن سروکار داریم، اگه قرار باشه به طور مداوم به غذا خوردن یا نخوردن فکر کنیم از خیلی چیزهای دیگه که می‌تونستیم به آنها فکر کنیم و لذت ببریم عقب می‌مانیم.
به طور مثال می‌توانیم دقایقی از روز را به فکر کردن درباره خواسته‌ها و آرزوهایمان اختصاص دهیم، حتی می‌توانیم دفترچه آرزوها داشته باشیم، آرزوهای کوچک و بزرگ خود را بنویسیم و برای برآورده شدن آن‌ها برنامه‌ریزی کنیم. یادمان باشد برآورده شدن هر آرزو را جشن بگیریم حتی اگر کوچک‌ترین آرزو باشد.
برای خدایمان نامه شکرگزاری بنویسیم و از او به خاطر نعمتهایمان تشکر و صمیمانه دعا کنیم.
یا می‌توانیم وقتمان را تنظیم کنیم تا زمانی را در طبیعت باشیم یا با کودکان بازی کنیم تا آرامش و زیبایی طبیعت و شادی و اشتیاق کودکان وجودمان را سرشار کند تا بهتر از همیشه روزمان را دریابیم.
ویزگی‌های مثبت خود را بنویسیم و سعی در تقویت آن‌ها کنیم، شروع به یادگیری هنرهای جدید کنیم، برای خودمان هدیه بخریم و هر از گاهی خود را غافلگیر کنیم! دوستان جدید بیابیم یا به دیدار افرادی که دوستشان داریم برویم، موسیقی گوش دهیم و روحمان را در کنار جسممان تغذیه کنیم، در امور خیریه شرکت کرده و به دیگران کمک کنیم، ورزش‌های گروهی انجام دهیم، به نقاطی که تا کنون نرفته‌ایم سفر کنیم و خیلی کارهای دیگر که می‌تواند پنجره‌های جدیدی رو به زندگی‌مان باز کند، کافی است شروع کنیم، راه‌های مختلف خود را نشان می‌دهند.

مشاور سیبیتا

اسکرول به بالا