از ترازو چه می‌خواهید؟

ملکه بدجنس و آینه

رابطه‌ای که بعضی از افراد با ترازو دارند مرا یاد داستان سفیدبرفی و نامادریش می‌اندازد. همان که هر روز جلوی آینهٔ جادوییش می‌ایستاد و می‌پرسید زیباترین زن دنیا کیست.

اگر شما هم جزو کسانی هستید که هر روز چند بار روی ترازو می‌روید، خوب است به این موضوع فکر کنید که واقعاً از ترازو چه می‌خواهید. غیر از این است که از آن تایید می‌خواهید؟
روی ترازو می‌روید و خوشحال یا ناراحت پایین می‌آیید. ترازو احساس شما را نسبت به خودتان تعیین می‌کند.
ولی آیا ترازو (که از دنیای گسترده و شگفت‌انگیزِ وجود شما فقط و فقط یک عدد می‌داند) این صلاحیت را دارد؟

تا زمانی که برای خوشحالی و احساس خوب متکی به منابع بیرونی مثلاً ترازو (یا اطرافیانتان) هستید، روی آرامش را نخواهید دید.

در سیبیتا ضمن این که وزن کم می‌کنید، یاد می‌گیرید سرچشمهٔ خوشحالی حقیقی در درون خود شماست. یاد می‌گیرید خوشحالی و آرامش را در درون خودتان جستجو کنید.

دکتر فرید ذاکر – طراح برنامه کاهش وزن سیبیتا

پیمایش به بالا
مشترک گاهنامه سیبیتا شو
ایمیلت را وارد کن و دکمه اشتراک را بزن
خواندنی‌ها، دیدنی‌ها و شنیدنی‌های جذاب سیبیتایی
ثبت نامت انجام شد
منتظر شماره‌های بعدی گاهنامه سیبیتا باش